Přihlášená muzea a tématické akce

Krkonošské muzeum Správy KRNAP ve Vrchlabí
Vrchlabí, Husova 213, 543 01
+420 499 456 710
bzazvorkova@krnap.cz

http://www.krnap.cz/krkonosska-muzea/

Blanka Zázvorková
+420 499 456 710
+420 605 235 190
bzazvorkova@krnap.cz
Cesta za pokladem
Muzejní noc zaměřená na největší poklady sbírek Krkonošského muzea ve Vrchlabí. V průběhu akce proběhne slavností vernisáž výstavy ze sbírek KM Vrchlabí, prohlídka expozice muzea, doprovodný program na zahradě za muzeem.
Datum konání:15.5.2020
zdarma
Blanka Zázvorková
bzazvorkova@krnap.cz
+420 605 235 190
http://www.facebook.com/krkonosskemuzeum/
nahoru