Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Hradec Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 03
+420 495 512 391
muzeum@muzeumhk.cz

https://www.muzeumhk.cz

Lucie Peterková
+420 727 884 062
l.peterkova@muzeumhk.cz
13. Královéhradecká muzejní noc
V Hradci Králové se ke společné 13. Muzejní noci připojí celkem pět institucí (muzeí, galerií a expozic). Každá připraví pro návštěvníky samostatný program. Program Muzea východních Čech bude inspirován výstavou „Skloletí: 100 let sklářské školy v Železném Brodě“. Od 18.00 do 24.00 hodin tak kromě možnosti netradiční prohlídky muzea, bude připraven také interaktivní program na Eliščině nábřeží.
Datum konání:23.10.2020
Muzeum východních Čech v Hradci Králové + expozice Muzeum války 1866 Chlum, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Informační centrum obnovitelné zdroje a malá vodní elektrárna „Hučák“ v Hradci Králové, Muzeum parních strojů, Labyrint Divadla Drak
Zdarma
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Stanislav Hrbatý
s.hrbaty@muzeumhk.cz
+420 733 534 279
https://www.muzeumhk.cz/muzejninoc.html
nahoru