Přihlášená muzea a tématické akce

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Nám. Osvobození 297/1
+420 487 824 145
muzeumcl@muzeumcl.cz

http://www.muzeumcl.cz

Jana Jermanová Jakubská
+420 702 000 096
jermanova@muzeumcl.cz
Muzejní noc v České Lípě
Návštěvníkům budou ve večerních hodinách zpřístupněn prostor ambitu s výstavou Palné zbraně, Loreta a přilehlé klášterní zahrady. V těchto prostorech se uskuteční řada hudebních, tanečních a divadelních představení a akcí pro děti. Nebude chybět pestré občerstvení, a muzejní odborná stanoviště.
Datum konání:5.9.2020
ZUŠ Česká Lípa, Město Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Jana Jermanová Jakubská
jermanova@muzeumcl.cz
+420 702 000 096
http://www.muzeumcl.cz
nahoru