Přihlášená muzea a tématické akce

Vlastivědné muzeum v Železnici
Železnice, Muzejní 181, 507 13
+420 736 674 712
sim.hrabalova@seznam.cz

https://muzeumzeleznice.webk.cz/

Simona Hrabalová
+420 736 674 712
+420 736 674 712
sim.hrabalova@seznam.cz
Muzejní noc
Muzejní noc proběhne v muzejní roubené chaloupce, od 18:00 do 21:00 hodin, formou vyprávění o životě našich předků, předvedení předení na kolovrátku a tkaní na tkalcovském stavu. Vyzkoušení spaní na lavicích, truhlách a pod.
Datum konání:24.10.2020
zdarma
Vlastivědné muzeum v Železnici
Simona Hrabalová
sim.hrabalova@seznam.cz
+420 736 674 712
https://muzeumzeleznice.webk.cz/pages/plan-akci.html
nahoru