Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum umění a designu
Benešov, Malé náměstí 74, 256 01
+420 317 729 113
info@mudbenesov.cz

http://www.mudbenesov.cz

Alena Ochepovsky
+420 720 360 890
+420 720 360 890
ochepovsky@mudbenesov.cz
Muzejní noc Benešov
Muzejní noc v MUD bude začínat ve večerních hodinách komentovanou procházkou po městě s kurátorkami výstavy DŮM X MUD / Architektura Benešova, poté bude násleovat promítání filmu v cyklu BIOGRAF MUD, kurátorské komentované prohlídky výstav DIANA WINKLEROVÁ / Po-city a DŮM X MUD / Architektura Benešova. MUD by byl otevřen do nočních hodin. K dispozici bude i kavárna s čítárnou MUD.
Datum konání:6.11.2020
Zdarma
Muzeum umění a designu
Alena Ochepovsky
ochepovsky@mudbenesov.cz
+420 720 360 890
http://www.mudbenesov.cz
nahoru