Přihlášená muzea a tématické akce

Adolf Loos Plzeň – Byt Huga Semlera
Plzeň, Klatovská třída 289/19, 301 00
+420 727 974 866
info@adolfloosplzen.cz

http://www.adolfloosplzen.cz

Ing. Anna Gaierová
+420 727 974 866
+420 727 974 866
gaierova@plzen.eu
Muzejní noc
Setkání digitálního a klasického umění prostřednictvím videomappingu a rozšířené reality. Ve spolupráci s ateliérem Multimédií Multulab, FDULS ZČU v Plzni. Koná se od 19:00 do 23:00 hodin, prohlídky po 20 minutách.
Datum konání:16.10.2020
Plzeň – TURISMUS, p. o.; Západočeská galerie v Plzni; Český rozhlas Plzeň aj.
Zdarma
Západočeská galerie v Plzni
Mgr. Gabriela Hájková Darebná
darebna@zpc-galerie.cz
+420 770 128 262
http://www.adolfloosplzen.cz
nahoru