Přihlášená muzea a tématické akce

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Česká Lípa, nám. Osvoození 297/1, 473 01
+420 487 824 145
muzeumcl@muzeumcl.cz

http://www.muzeumcl.cz

Jana Jermanová Jakubská
+420 487 824 145 l.28
+420 702 000 096
jermanova@muzeumcl.cz
18. muzejní noc v České Lípě
Návštěvníkům budou ve večerních hodinách zpřístupněny některé prostory bývalého augustiniánského kláštera, především ambitu, Lorety a přilehlé zahrady. V těchto prostorech se uskuteční řada hudebních, tanečních a divadelních představení a akcí pro děti. Nebude chybět pestré občerstvení.
Datum konání:17.9.2021
ZUŠ Česká Lípa Město Česká Lípa
20,- Kč dospělá osoba 10,- Kč děti, senioři, ZTP
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje
Bc. Jana Jermanová jakubská, DiS.
jermanova@muzeumcl.cz
+420 702 000 096
http://www.muzeumcl.cz
nahoru