Přihlášená muzea a tématické akce

Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě Štěpánka Netolického
Třeboň, Masarykovo náměstí 89, 379 01
pavla.reznickova@mesto-trebon.cz

http://www.dumstepankanetolickeho.cz/

Pavla Řezníčková
+420 607 222 045
pavla.reznickova@mesto-trebon.cz
Muzejní noc v Třeboni
Zveme vás na Muzejní noc v Třeboni, která se letos uskuteční od 18:00 do 22:00. K Muzejní noci se v letošním roce připojí řada třeboňských institucí, které pro návštěvníky připravily bohatý program. Dům Štěpánka Netolického připravil komentované prohlídky týkající se stálé expozice věnované především životu a dílu slavného rybníkáře Štěpánka Netolického. Nejmenší návštěvnicí se mohou zúčastnit čtení vodnických pohádek nebo si zkusit, jak se v minulosti vyměřovaly rybníky. Budou zde také probíhat volné prohlídky aktuálních výstav. Dům přírody Třeboňska připravil volné prohlídky stálé expozice s doprovodným programem Nahlédnutí do přírody. V Galerii buddhistického umění ve vodárenské věži budou probíhat po celý večer prohlídky expozice s doprovodným programem. Další institucí, která se k akci připojí, je Muzeum a galerie Třeboň, kde se návštěvníci mohou zúčastnit komentovaných prohlídek výstavy Třeboň RETRO, aneb jak se žilo v Třeboni v minulém století. K akci se také připojí muzeum Třeboň v marcipánu, kde budou probíhat volné prohlídky stálé expozice.
Datum konání:4.6.2021
Dům přírody Třeboňska, Dům Štěpánka Netolického, Muzeum a galerie Třeboň, Galerie buddhistického umění, muzeum Třeboň v marcipánu
Město Třeboň
Mgr. Pavla Řezníčková, Ph.D.
pavla.reznickova@mesto-trebon.cz
+420 607 222 045
http://www.itrebon.cz
nahoru