Přihlášená muzea a tématické akce

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Jihlava, Komenského 10, 586 01
+420 567 301 681
ogv@ogv.cz

http://www.ogv.cz/

Jana Jarošová
+420 567 301 681
jarosova@ogv.cz
Muzejní a galerijní noc v Jihlavě
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě společně s Muzeem Vysočiny Jihlava připravili již tradičně zajímavý program pro všechny věkové kategorie: komentované prohlídky, dílničky, prodloužená otevírací doba...
Datum konání:10.9.2021
Muzeum Vysočiny Jihlava, Magistrát města Jihlavy, Jihlavská astronomická společnost
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě / Muzeum Vysočiny Jihlava
Jana Jarošová / Dana Oberreiterová
jarosova@ogv.cz / oberreiterova@muzeum.ji.cz
http://www.ogv.cz/ http://muzeum.ji.cz/
nahoru