Přihlášená muzea a tématické akce

Galerie N
Jablonec nad Nisou, Jehlářská 14/520, 466 01
+420 485 354 474
galerie.n@tul.cz

http://www.katedradesignu.cz

Jana Válková Střílková
+420 603 330 576
+420 603 330 576
jana.valkova.strilkova@tul.cz
Muzejní noc pod Ještědem
Otevření galerie módní přehlídkou, komentované prohlídky výstavy bakalářských prací studentů technické univerzity v Liberci, Katedry designu. Workshop v dílnách školy.
Datum konání:25.6.2021
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Galerie My, Jablonecké kulturní a informační centrum
zdarma
Oblastní galerie Liberec
Petra Kašková
petra.kaskova@ogl.cz
nahoru