Přihlášená muzea a tématické akce

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Pasohlávky 244, 691 22
+420 736 263 226
maliskova@arub.cz

https://www.branadorimskerise.cz/

Johana Malíšková
+420 736 263 226
+420 736 263 226
maliskova@arub.cz
Muzejní noc v Bráně do Římské říše
Muzejní noc se uskuteční v Návštěvnickém centru Mušov - Brána do Římské říše, které je návštěvníkům otevřeno od 10:00. V odpoledních hodinách bude v exteriéru probíhat řemeslnický workshop s ukázkami odlévání bronzu a výroby římských a germánských předmětů každodenní potřeby. Aktivity doplňuje bohatý herní a rukodělný program pro děti. Ve večerních hodinách bude hrát kapela Altsteinzeitliche Knochenklangbilder, která se zaměřuje na rekonstrukci pravěké hudby. Akce probíhá do 22:30.
Datum konání:3.6.2022
Vstupné na muzejní noc dobrovolné.
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Johana Malíšková
maliskova@arub.cz
+420 736 263 226
https://www.branadorimskerise.cz/aktuality/
nahoru