Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11
+420 739 322 499
sekretariat@muzeumcheb.cz

https://muzeumcheb.cz/

Martina Kulová
+420 739 322 499
+420 732 263 296
kulova@muzeumcheb.cz
Sopečná muzejní noc
17.00 Zahájení muzejní noci (dvůr muzea, vystoupení mažoretek ze ZUŠ Jindřicha Jindřicha) 17.30 Ukázka modelu vrstvení maarové sopky (dvůr muzea, Mgr. Prokop Závada, Ph.D., vědecký pracovník oddělení geodynamiky Geofyzikálního ústavu AV ČR) 18.00 Komentovaná prohlídka výstavy Hory oheň plivající aneb Sopky našeho kraje (výstavní prostory, RNDr. Jan Matějů, Ph.D., spoluautor výstavy, odborný pracovník Muzea Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje) 19.00 Druhá ukázka modelu vrstvení maarové sopky (dvůr muzea, Mgr. Prokop Závada, Ph.D., vědecký pracovník oddělení geodynamiky Geofyzikálního ústavu AV ČR) 17.30–19.00 Hry pro děti se sopečnou a geologickou tématikou (dvůr muzea, pracovníci Muzea Cheb) 19.30 Přednáška „Supervulkány - nevyhnutelná hrozba?“ (Valdštejnská obrazárna Muzea Cheb, Mgr. Prokop Závada, Ph.D., vědecký pracovník oddělení geodynamiky Geofyzikálního ústavu AV ČR)
Datum konání:28.5.2022
ZUŠ Jindřicha Jindřicha Cheb Město Cheb
https://muzeumcheb.cz/
nahoru