Přihlášená muzea a tématické akce

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, o. p. s
Broumov, Klášterní 1, 550 01
+420 734 443 165
martina.junkova@broumovsko.cz

https://www.klasterbroumov.cz/

Martina Junková
+420 734 443 165
martina.junkova@broumovsko.cz
Muzejní noc na Broumovsku
19,00 - 22,00 hod. V této době budou pro vás volně přístupné: PROHLÍDKA KLÁŠTERNÍHO KOSTELA SV. VOJTĚCHA Prohlídka překrásně zdobeného kostela s bohatou historií, který je součástí komplexu benediktínského kláštera ve vás zanechá nádherou vzpomínku po dlouhá léta. INTERAKTIVNÍ PROHLÍDKA SKRIPTORIA, která vás zábavnou formou vtáhne do čtyř základních mnišských profesí podílejících se v klášteře v dobách středověku na výrobě kopie knihy. DĚTSKÁ GALERIE LAPIDÁRIUM nabízí interaktivní výstavu slovenské umělkyně Olgy Paštékové. Olga Paštéková pracuje ve své tvorbě s našimi představami a předsudky, s mýty, také s tématy ze současné environmentální politiky a všímá si měnícího se životního prostředí. Její výstava v dětské galerii reflektuje vliv lidí na proměnu krajiny a přírody, jejich vzájemnou synergii i střet. GALERIE DŮM s výstavou současného umění, autorky Markéty Hlinovské, která patří mezi nejvýraznější absolventy ateliéru prof. Jiřího Lindovského na pražské AVU. Její práce mají od počátku experimentální a přesahující charakter, který má svůj předpoklad v dalších důležitých osudových zájmech autorky, mezi které patří především literatura a divadlo. KLÁŠTERNÍ ZAHRADA spojená s VÝSTAVOU V rozsáhlé klášterní zahradě s nočním osvětlením si můžete prohlédnout výstavu dvou uměleckých sochařů Kryštofa Kaplana a Petra Šťastného, kteří se zabývají současným uměním. Nebo si jen tak odpočinout pod památným klášterním dubem, který byl vysazen na počest Františka Josefa s Alžbětou Bavorskou (známou jako bavorskou princeznou Sissi) V každé části programu pro vás bude k dispozici lektor či průvodce na vaše případné dotazy. Do jednotlivých prostor můžete chodit volně, bez předchozího objednání.
Datum konání:21.5.2022
Agentura pro rozvoj Broumovska
dobrovolné
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, o. p. s
Martina Junková
martina.junkova@broumovsko.cz
+420 734 443 165
https://www.klasterbroumov.cz/cs/akce-v-klastere?m=5
nahoru