Přihlášená muzea a tématické akce

Oblastní muzeum v Lounech, p.o.
Louny, Pivovarská 28, 440 01
+420 415 652 456
info@muzeumlouny.cz

http://www.muzeumlouny.cz

ThLic. Jaroslav Havrlant, Th.D.
+420 608 575 929
havrlant@muzeumlouny.cz
XI. lounská muzejní noc
Akce je letos zaměřena na vodu a přjírodu. Proto začne už ve 14 h. komentovanou procházkou po městě: Lounské prameny, kašny a řeka. Slavnostní zahájení bude v muzeu na dvoře nově rekonstruované budovy Sokolů z Mor v 17 h. Následují komentované prohlídky expozicemi a výstavami (Pravěk Lounska, Zkamenělý les, staré fotografie Lounska, Ptačí stavitelé) promítání přírodovědných filmů, možnost vyrobit si hnízdo jiřiček. V Galerii Benedikta Rejta proběhnou např. experimenty s vodou nebo vystoupení moderních tanců. Komentovaná prohlídka nové budovy archivu. Výstava bíblí v chrámu sv. Mikuláše s komentářem. V knihovně budou pro děti probíhat tvořivé dílny, kvízy a společenské hry na téma "Příroda". A mnoho dalšího
Datum konání:11.6.2022
Galerie Benedikta Rejta, Městská knihovna Louny, Galerie města Loun, Státní okresní archiv Louny, Římskokatolická farnost děkanství Louny, Loutkové divadlo
zdarma
Oblastní muzeum v Lounech, p.o.
ThLic. Jaroslav Havrlant, Th.D.
havrlant@muzeumlouny.cz
+420 415 652 456
http://www.muzeumlouny.cz
nahoru