Přihlášená muzea a tématické akce

Východočeská galerie v Pardubicích
Pardubice, Zámek 3, 530 02
+ 420 466 510 003
vcg@vcg.cz

http://www.vcg.cz

Eliška Jedličková
+420 727 903 757
jedlickova@vcg.cz
Muzejní noc ve Východočeské galerii v Pardubicích
Doprovodný program během večera a noci: Zámek 3 19 h "16 mil vlasce" Filip Jakš (odkaz na "16 mil provázku" od Marcela Duchampa) Zvuková performance – teoretik umění, radio-dokumentarista a hudebník Filip Jakš (*1986) často pracuje s aktuálním stavem prostoru a času, nové situace jsou pro něj uměleckou výzvou. Jeho vystoupení bude hudební reakcí na specifický prostor galerie, výstavu i stálou expozici. Svojí apropriací slavné Duchampovy intervence do surrealistické výstavy v roce 1942 poukáže na současný kontext a zvukový potenciál původního díla. 17–22 h Výtvarná dílna Na Betlémě Otevřená výtvarná dílna je inspirovaná aktuální výstavou Na Betlémě. Bohumír Komínek a Miroslava Zychová. Účastníci dílny si navrhnou vlastní originální hračku, kterou překreslí na tvrdý papír, vystřihnou a dotvoří pomocí barev a dalšího materiálu. V rámci Muzejní noci budou ve výstavních prostorách Východočeské galerie na Zámku připraveny také samoobslužné edukační zóny s tvůrčími aktivitami.
Datum konání:20.5.2022
Východočeské muzeum v Pardubicích, Galerie města Pardubic (GAMPA), Museum Rosice nad Labem, Krajská knihovna
Východočeské muzeum v Pardubicích
Marie Kantová
kantova@vcm.cz
+420 466 799 256
https://www.pardubickamuzejninoc.cz/
nahoru