Přihlášená muzea a tématické akce

Památník Lidice, příspěvková organizace
Lidice, Tokajická 152, 273 54
+420 312 253 063
lidice@lidice-memorial.cz

https://www.lidice-memorial.cz/

MgA. Petra Samberg Vargová
+420 775 850 271
+420 775 850 271
vargova@lidice-memorial.cz
Prohlídka Památníku Lidice a sbírky výtvarného umění v Lidické galerii
Zapálení věčného plamene, prohlídka pietního území, nových Lidic a sbírky výtvarného umění V Lidické galerii. Provázet budou průvodkyně Památníku Lidice a kurátorka výtvarné sbírky. Začátek akce v 18:00.
Datum konání:28.5.2022
Památník Lidice
Ing. Jana Chourová Plachá, MBA
placha@lidice-memorial.cz
+420 603 204 104
https://www.lidice-memorial.cz/
nahoru