Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace
Hlučín, Zámecká 4, 748 01
+420 737 809 850
+420 737 809 850

http://www.muzeum-hlucinska.cz

Metoděj Chrástecký
+420 737 809 850
+420 737 809 850
reditel@muzeum-hlucinska.cz
Muzejní noc
16. 00 Včelí hrátky (program pro rodiče s dětmi) 18.45, 19.30, 20. 30, Člověk a včely ( opakovaná komentovaná prohlídka výstavy) Virtuální realita - moderní 3D technologie přibližující historii Hlučínska - průběžně pro zájemce komentovaná prohlídka expozice kdo jsou lidé na Hlučínsku ZÁMECKÝ KLUB V rámci programu bude možné se seznámit a finančně podpořit charitativní organizaci Mary ´s Meals, která poskytuje školní stravování dětem v nejchudších částech světa.
Datum konání:10.6.2022
Muzeum Hlučínska, p. o.
Mgr. Metoděj Chrástecký
reditel@muzeum-hlucinska.cz
+420 737 809 850
http://www.muzeum-hlucinska.cz, http://www.info.hlucin.com
nahoru