Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Hradec Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 03
+420 495 512 391
muzeum@muzeumhk.cz

http://www.muzeumhk.cz

Lucie Peterková
+420 727 884 062
+420 727 884 062
l.peterkova@muzeumhk.cz
16. Královéhradecká muzejní noc
Tradičně se jedná o spolupráci několika muzeí a galerií v Hradci Králové a blízkém okolí. Každá ze zapojených institucí chystá vlastní poutavý program a pro návštěvníky bude akce tradičně přístupná zdarma. (Pozn. V jednání jsou ještě další oslovené instituce, které se později připojí s vlastním programem.)
Datum konání:19. 5. 2023
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Muzeum války 1866, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Museum bednářství Jaroslava Tománka HK, Muzeum parních strojů HK, Informační centrum obnovitelné zdroje a malá vodní elektrárna „Hučák“ v Hradci Králové, Labyrint Divadla Drak HK
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Stanislav Hrbatý
s.hrbaty@muzeumhk.cz
+420 733 534 279
https://www.muzeumhk.cz/program/muzejninoc.html
nahoru