Přihlášená muzea a tématické akce

Zámek Žďár, z. s.
Žďár nad Sázavou, Zámek 8/8, 591 02
+420 602 565 309
Tic@zamekzdar.cz

https://www.zamekzdar.cz

Bc. Pavel Haluza
+420 731 474 155
+420 731 474 155
Haluza@zamekzdar.cz
Muzejní noc
Muzejní zámecká noc, tentokrát s připomenutím 630. výročí úmrtí sv. Jana Nepomuckého.
Datum konání:19.5.2023
Římskokatolická farnost Nanebevzetí Panny Marie Žďár nad Sázavou II.
Vstupné dobrovolné
https://www.zamekzdar.cz
nahoru