Přihlášená muzea a tématické akce

Západočeské muzeum v Plzni, p. o.
Kopeckého sady 2
+420 378 370 111
info@zcm.cz

https://www.zcm.cz

Romana Němečková
+420 378 370 138
ě420 603 286 993
rnemeckova@zcm.cz
Plzeňská muzejní noc 2023
Datum konání:26.5.2023
Západočeská galerie v Plzni, Galerie města Plzně, Lossovy interiéry v Plzni, Galerie Jiřího Trnky, Galerie Ladislava Sutnara, Pivovarské muzeum a Plzeňské historické podzemí, Patton Memorial Pilsen, Muzeum rodiny Škodů a Muzeum Strašidel. Instituce, které se účastnily v roce 2022 a je předpoklad, že tomu tak bude také v letošním roce.
volný vstup
Západočeské muzeum v Plzni a Západočeská galerie v Plzni
Mgr. Gabriel Darebná a Romana Němečková
rnemeckova@zcm.cz, darebna@zpc-galerie.cz
+420 603 286 993, +420 770 128 262
na webu všech zúčastněných institucí
nahoru