Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum Středních Brd Strašice
Strašice 405, 338 45
+420371595959
info@muzeumstrasice.eu

http://www.muzeumstrasice.eu

Mgr. Tomáš Makaj
+420 371 595 959
+420 724 264 778
barnak@email.cz
Tři Trubky v proměnách času
Výstava ve výstavním sále muzea Tři Trubky v proměnách času. Noční prohlídky muzea. Doprovodný program na zahradě muzea bude upřesněn. Doprovodnýc program bude také v Muzeu dopravy Strašice. Hudební koncert na zahradě muzea.
Datum konání:10.6.2023
zdarma
http://www.muzeumstrasice.eu, https://www.facebook.com/infostrasice
nahoru