Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
Přerov, Horní náměstí 7/7, 750 02
+420 581 215 052
info@prerovmuzeum.cz

https://prerovmuzeum.cz/

Jana Trtíková
+420 581 201 929
+420 725 337 426
trtikova@prerovmuzeum.cz
Muzejní noc – Se slabikářem do školy.
Tradičně bohatý program pro širokou veřejnost ve večerních hodinách – komentovaná prohlídka výstavy „Co je to za písmenko: České slabikáře, jejich vývoj a užití 1547–1989“, zážitkové prohlídky vybraných expozic, zábavný kvíz a dílna pro děti a mnoho dalšího. Derniéra oslav 500. výročí narození J. Blahoslava a připomenutí uplynutí 135 let od vzniku „Musea Komenského“, které založil přerovský pedagog František Slaměník. 2. 6. 2023 – Od 18.00 do 23.00 hodin
Datum konání:2. 6. 2023
60 / 30 Kč
Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
Jana Trtíková
trtikova@prerovmuzeum.cz
+420 725 337 426
https://prerovmuzeum.cz/
nahoru