Přihlášená muzea a tématické akce

Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Brno, Kobližná 70/4, 602 00
+420 542 532 111
kjm@kjm.cz

https://www.kjm.cz/

Petr Vítámvás
+420542532107
+420605244988
vitamvas@kjm.cz
Muzejní noc v KJM 2023 – Slunce v květnu
Hlavním cílem realizace Muzejní noci v Knihovně Jiřího Mahena je nabídnout návštěvníkům této tradiční akce poutavý program na dvou památkově chráněných a historicky cenných objektech, které má naše knihovna ve správě – v barokním Schrattenbachově paláci v centru Brna, jenž je sídlem Ústřední knihovny KJM, a Mahenově památníku – zrekonstruované prvorepublikové vile s částečně dochovanými původními interiéry v Masarykově čtvrti, kde žil samotný Jiří Mahen. Jedná se o netradiční způsob zpřístupnění těchto objektů propojující komentovanou prohlídku a doprovodné kulturní programy. Akce se na obou místech KJM uskuteční 20. 5. 2022 ve večerních hodinách.
Datum konání:20.5.2023
Moravská galerie v Brně
Mgr. Andrea Vojtěchovská
andrea.vojtechovska@moravska-galerie.cz
+420 602 509 278
https://www.kjm.cz/
nahoru