Přihlášená muzea a tématické akce

Kultura Mimoň, příspěvková organizace
Mimoň, Svébořická 309, 471 24
+420 725 854 377
muzeum@kulturamimon.cz

https://www.kulturamimon.cz

Blanka Marčoková
+420 606 900 667
+420 725 854 377
blanka.marcokova@kulturamimon.cz
Muzejní noc 2024
téma muzejní noci - film 17:00 zahájení 17:30 beseda L. Verfla o filmových plakátech 17:00 - 19:00 dílničky pro děti na téma film a plakát 19:00 koncert pěveckého sboru Zpěvandule 21:00 stezka odvahy pro děti 17:00 - 24:00 Výstava filmových plakátů L. Verfla
Datum konání:17.5.2024
Městské muzeum Mimoň
Vstupné na doprovodné akce zdarma, Výstava filmových plakátů dle platného ceníku Městského muzea Mimoň
Městské muzeum Mimoň
Blanka Marčoková
blanka.marcokova@kulturamimon.cz
+420 606 900 667
https://www.kulturamimon.cz
nahoru