Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum Jana Amose Komenského
Uherský Brod, Přemysla Otakara II. 37, 688 12
+420 572 632 288
muzeum@mjakub.cz

http://www.mjakub.cz

Mgr. Aleš Kapsa
+420 572 632 288
program@mjakub.cz
Velká válka v muzejních sbírkách
Typ:
výstava ke 100. výročí vypuknutí I. světové války
Datum začátku:20.6.2014
Datum konce:2.11.2014
nahoru