Přihlášená muzea a tématické akce

Vlastivědné muzeum v Šumperku
Šumperk, Hlavní třída 22, 787 31
+420 583 363 070
vmsumperk@muzeum-sumperk.cz

http://www.muzeum-sumperk.cz

PaedDr. Zdeněk Doubravský
zdenek.doubravsky@muzeum-sumperk.cz
Šumpersko za Velké války 1914–1918. Jeho obyvatelé na frontách a v zázemí
Typ:
Výstava ve dvou vzájemně provázaných tematických celcích představí osudy obyvatel Šumperska v bojových liniích i v Šumperku a jeho širším okolí. V Šumperku sídlil záložní prapor 93. pěšího pluku. Výstava připomene nejkrvavější střetnutí pluku na ruské frontě a vyústí v dokumentaci protiválečných a protidrahotních demonstrací, ve zhroucení Rakousko-Uherska a vyhlášení Československého státu a Sudetenlandu.
Datum začátku:6.3.2014
Datum konce:31.5.2014
nahoru