Přihlášená muzea a tématické akce

Podřipské muzeum
Roudnice nad Labem, Náměstí Jana z Dražic 101, 413 01
+420 416 810 761
podripskemuzeum@seznam.cz

http://www.podripskemuzeum.cz

PhDr. Martin Trefný, Ph.D.
+420 416 710 761
trefnymartin@seznam.cz
Konec starého světa – 100 leté výročí války, která změnila svět
Typ:
Výstava bude složena ze dvou částí, ve kterých přiblíží nejen válečné události, ale také provede návštěvníky všedními dny běžných lidí v zázemí. V první části výstavy budou umístěny předměty denní potřeby, hračky a fotografie z tehdejších domácností zachycující rodinný život či snímky z pracovních činností. Druhá část výstavy bude věnována vojenství – vzniku a vývoji ČS legií v Rusku a bude doplněna o ukázky zbraní, symbolik a výstroje.
Datum začátku:1.7.2014
Datum konce:31.10.2014
Žáci základních a středních škol se seznámí s informacemi doplňujícími učivo dějepisu a předmětů: "Člověk a jeho svět" a "Člověk a společnost" v souladu s upraveným rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, ve kterém je nově zařazena problematiky přípravy občanů k obraně státu.
nahoru