Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum Komenského v Přerově
Přerov, Horní náměstí 7, 750 11
+420 581 215 052
info@prerovmuzeum.cz

http://www.prerovmuzeum.cz

Mgr. Lubor Maloň
+420 581 250 534
+420 724 947 542
malon@prerovmuzeum.cz
Konference Škola a Velká válka
Typ:
V rámci výstavního projektu Za císaře pána a jeho rodinu se v Muzeu Komenského v Přerově uskuteční konference Škola a Velká válka. Přiblíží problematiku školství na území dnešní České republiky v době 1. světové války. Přihlášky a bližší informace jsou k dispozici na webu muzea.
Datum začátku:13.5.2014
Datum konce:14.5.2014
Konference se mohou zúčastnit jako posluchači zejména studenti gymnázií, kteří získají hlubší vhled do problematiky 1. světové války.
Přerovský zámek, Mervartova síň
Přerov, Horní náměstí 1, 750 02
nahoru