Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace
Beroun, Husovo náměstí 87, 266 01
+420 311 624 101
info@muzeum-beroun.cz

http://www.muzeum-beroun.cz

Mgr. Patrik Pařízek
+420 311 624 101
+420 739 832 876
produkce@muzeum-beroun.cz
Ženy a děti za 1. světové války
Typ:
Výstava prezentující roli žen a dětí za 1. světové války s důrazem na každodenní střety s válečnou realitou (dobročinné aktivity pro vojáky, válečné sirotky a vdovy, ošetřovatelskou péči o zraněné std.). Součástí výstavy je interaktivní doprovodný program pro veřejnost.
Datum začátku:13.6.2014
Datum konce:27.7.2014
Prostřednictvím výstavy a s ní spojeného doprovodného programu spočívajícího v plnění úkolů bychom chtěli nejen navodit válečnou atmosféru a docílit tím poznání negativních jevů spojených s válečným konfliktem, ale také upozornit na skutečnost, že děti přebíraly za války role dospělých.
nahoru