Přihlášená muzea a tématické akce

Vojenský historický ústav Praha
Praha 3, U Památníku 2, 130 00
+420 973 204 951
museum@army.cz

http://www.vhu.cz

Mgr. Petra Formánková
+420 973 204 951
historikon@seznam.cz
Tajemství vojenského kufříku
Typ:
Vojenský historický ústav Praha připravil pro všechny zájemce o historii z řad žáků a studentů interaktivní online hru k příležitosti 100. výročí vypuknutí 1. světové války – „Tajemství vojenského kufříku“. Celá hra je věnována působení vojáků z českých zemí na bojištích 1. světové války. Co vojáci prožívali, jakých bitev se účastnili? Díky hře mají žáci a studenti možnost sami objevit jednotlivé osudy těchto mužů. Na stránkách www.vhu.cz zájemci naleznou čtyři vojenské kufry. Ukrývají se v nich předměty a dokumenty, jež patřily vojákovi z rakousko-uherské armády, francouzských, ruských a italských legií. Úkolem každého hráče je prozkoumat jednotlivé předměty a zrekonstruovat životní příběh majitele kufru. Mapa událostí a přiložené otázky jim badatelskou práci usnadní.
Datum začátku:3.5.2014
Datum konce:31.12.2014
Hra má sloužit k pochopení historických momentů, umocnit emoční vnímání dějinných okamžiků 1. světové války. Žáci a studenti se budou zabývat osudem jednotlivých osob. Zjištěné indicie mohou konfrontovat s informacemi o dané době, které si sami vyhledají na internetu, v knižních publikacích. Samotná hra, zkoumání digitalizovaných archivních dokumentů a autentických sbírkových předmětů pomáhá formovat jejich postoj a přístup ke kritické interpretaci dějinných událostí. Konkrétní lidské osudy přispívají k poznání minulosti, ale také k vnitřnímu dialogu i skupinové diskuzi nad tím, jak by se sami asi zachovali v situacích mnohdy velmi neobvyklých, dramatických a vyžadujících jasný postoj. Pro současnou mládež je prostředí virtuálního světa naprostou samozřejmostí. Hra v online podobě je atraktivním studijním doplňkem. Hra Tajemství vojenského kufříku žákům a studentům přibližuje minulost, motivuje je ke kladnému přístupu ke vzdělávání a pomáhá vytvářet elementární vztah k dějinám.
http://www.vhu.cz
nahoru