Přihlášená muzea a tématické akce

Hornické muzeum Příbram
Příbram VI – Březové Hory, nám. Hynka Kličky 293, 261 01
+420 318 626 307
info@muzeum-pribram.cz

http://www.muzeum-pribram.cz/

Václav Trantina / Josef Velfl
+420 326 531 488-9 /+420 318 626 307, +420 318 622 566
Vaclav.Trantina@seznam.cz / velfl-j@muzeum-pribram.cz
Pošta za Velké války – Píšu Vám z fronty…
Typ:
Výstava představuje vojenskou i civilní část rakousko-uherské poštovní správy během první světové války se zaměřením na Příbramsko. Byla to totiž pošta, která umožnila miliónům vojáků na frontě kontakt se svými blízkými v zázemí.
Datum začátku:1.4.2016
Datum konce:30.9.2016
Výstava se zabývá způsobem komunikace, na němž kdysi závisely i lidské osudy, a který zároveň postupně upadá do nemilosti – listovní poštu. Pomocí bohatého obrazového materiálu, který zahrnuje fotografickou dokumentaci poštovního provozu a jeho zaměstnanců, ukázky dobové korespondence včetně známek a otisků razítek, dále také různé podoby válečné propagandy a cenzury, se mladí návštěvníci seznámí s mimořádnou rolí pošty v dějinách i s válečnými hrůzami – tak, jak je ve svých dopisech popsali naši krajané. Výstava je pořádána při příležitosti stoletého výročí 1. světové války – jejím posláním je proto vedle představení konkrétního tématu, a to dobové pošty, připomenout význam tohoto konfliktu i v obecném slova smyslu, který spočívá mj. v přerozdělení Evropy nebo ve vlivu na budoucí politický vývoj. Výstava vhodně podpoří učivo dějepisu 2. stupně ZŠ i SŠ.
Památník Vojna Lešetice – Hornické muzeum Příbram
Milín, Lešetice 52, 262 31
info@muzeum-pribram.cz
+420 326 531 488, +420 326 531 489
http://www.muzeum-pribram.cz/cz/pamatnik-vojna-lesetice/z-historie/
nahoru