Přihlášená muzea a tématické akce

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, p.o.
Masarykovo náměstí 16, Jílové u Prahy 25401
+420241950791
info@muzeumjilove.cz

http://www.muzeumjilove.cz

Václav Šmerák
+420 603 196 678
V.Smerak@seznam.cz
Ohlédnutí. 80. výročí vystěhování obcí a měst středních Čech
Typ:
Vzpomínkové akce k 80. výročí vystěhování obcí a měst středních Čech. Cyklus setkání pamětníků/potomků vystěhovaných obyvatel s historiky, projekce dokumentárních filmů s tématikou vystěhování - Mgr. Michal Sejk, historici, pamětníci, V. Šmerák, Tomáš Tichý - Mezi řekami, z.s., město Benešov a obce regionu. Živé vysílání na sociálních sítích, záznamy přednášek budou vystaveny pro širší veřejnost na You Tube a na www.mezirekami.cz/facebook. Alternovat bude se studiem Třebsínské zvonění - Tomáš Tichý - Třebsín (jedna z prvních vystěhovaných vesnic před 80 lety). 1. června proběhne vyhlášení literární soutěže Krajina za mlhou (vzpomínky na vyprávění rodičů, dědů a babiček ze zabraného prostoru zaznamenané mladými lidmi). Uzavření soutěže proběhne 30.ledna 2022. Celý projekt bude spoluorganizován se spolkem Mezi řekami, z.s. a pořádán pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Petry Peckové. Spolupráce s Historickým ústavem AV ČR, Vojenským historickým ústavem, Státním okresním archivem v Benešově. Dále muzei regionu a především s obcemi a městy vystěhovaného prostoru za 2. světové války. Tradice projektu má již 15 let. Vzpomínkové akce budou rozloženy do období podzim 2021 - faktické rozhodnutí vystěhovat území ve středních Čechách (Neveklovsko, Sedlčansko) a rok 2022 - vlastní vystěhování obyvatel zabraného prostoru. Projekt bude zahájen 1. listopadu 2021 v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy a ukončen v září 2022 v obci Neveklov. Program bude postupně aktualizován podle vývoje epidemiologických opatření a možnostech konání společenských akcí. Projekt bude v případě nutnosti z větší části přenesen na sociální sítě a do tištěné podoby všech výstupů - Literární soutěž, konference atd. tak, aby byla s výročím seznámena co nejširší veřejnost.
Datum začátku:1.11.2021
Datum konce:30.9.2022
true
nahoru