Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum Říčany
Říčany, Rýdlova 271/14, 251 01
+420 323 603 161
muzeum@muzeum.ricany.cz

https://muzeumricany.cz

Renata Skalošová
+420 323 603 161
+420 605 371 701
renata.skalosova@muzeum.ricany.cz
Studentské nepokoje naší historie
Typ:
Studenti jsou hybnou silou společnosti a studentské hnutí má v naší zemi dlouhou tradici. – Připomíná Šárka Šárková, která se v devadesátých letech usadila s manželem v Říčanech. Sama se i díky prostředí, ze kterého pochází, aktivně zapojila do studentských protestů, od kterých nás v těchto dnech dělí 55 let. O tehdejší protirežimní demonstraci se ale mezi lidmi ví jen málo. Pro její aktéry ovšem 1. květen 1966 znamenal výrazný životní milník. Šárka Šárková s Tomášem Halíkem nesla československou vlajku v čele průvodu, který mířil z Václavského náměstí na Hrad s výzvou, aby prezident Antonín Novotný odstoupil. Při tvrdém zásahu za Mosteckou věží se mnohým demonstrantům podařilo utéci, 120 jich skončilo v policejních antonech, byli vyslýcháni a někteří pak vězněni s následky pro další život. „Na rozdíl od ostatních, kteří se po mém propuštění raději na nic neptali, táta (aktivní účastník studentských demonstrací v roce 1939 a 1989) dobře věděl, co to obnáší skončit na Ruzyni. Když po svém projevu vedl studenty z Albertova na Vyšehrad s československým praporem v ruce, jako by kráčel ve stopách dcery Šárky před třiadvaceti lety.“ Uvádí paní Šárková. Muzeum Říčany se této a dalším událostem věnuje v článku Studentské nepokoje naší historie na https://muzeumricany.cz/vyzkum-a-sbirky/piseme-pro-vas.
Datum začátku:1.5.2021
Datum konce:31.12.2021
true
https://muzeumricany.cz/vyzkum-a-sbirky/piseme-pro-vas
nahoru