Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum Říčany
Říčany, Rýdlova 271/14, 251 01
+ 420 323 603 161
muzeum@muzeum.ricany.cz

https://www.muzeumricany.cz

Jan Boukal
+ 420 323 603 161
+ 604 237 175
jan.boukal@muzeum.ricany.cz
Antonín Švehla v Říčanech
Typ:
Animace o Antonínu Švehlovi a jeho vztahu k městu Říčany a o osudech jeho sochy v průběhu 20. století (viz odkaz). Animace je součástí výukového programu Sochy a prostorová tvorba, při kterém se žáci učí venku, navštíví místo, kde nyní stojí socha Antonína Švehly a kde dříve stávala socha Rudoarmějce, nyní přesunutá na říčanský hřbitov. Formou simulační hry žáci debatují o tom, zda se mají sochy bourat a přesouvat nebo jsou jiné cesty, jak se s nedávnou minulostí vypořádat. Celý program, jeho metodika i pracovní listy bude volně ke stažení na regionální učebnici Říčanska: https://muzeumricany.cz/regionalni-ucebnice/
Datum začátku:26.8.2021
Datum konce:31.12.2021
true
https://www.youtube.com/watch?v=zfxua_tDuVI
nahoru