Přihlášená muzea a tématické akce

Městské muzeum a galerie Nepomuk
Nepomuk, nám. Augustina Němejce 126, 335 01
+420 725 168 245
muzeum@nepomuk.cz

https://www.nepomuk.cz/turista/mista/mestske-muzeum-a-galerie-nepomuk/

Svatoslava Kožíková
+420 371 592 546
+420 725 168 245
muzeum@nepomuk.cz
Ve službě za všech okolností - Od protektorátní policie k Policii ČR – 1942 – 2022
Typ:
Výstava popisuje vývoj policejního sboru od roku 1942 do současnosti, je tvořena zejména z uniforem ze sbírky sběratele Patrika Kellera a dále doplněna o předměty zapůjčené z Muzea policie ČR. Zahájení výstavy proběhne 20. května, a to přednáškou sběratele, spisovatele a rovněž policisty pana Patrika Kellera. Výstava bude trvat do konce roku 2022.
Datum začátku:20.5.2022
Datum konce:31.12.2022
true
+420 725 168 245
nahoru