ČR / Ústecký kraj / Litoměřice / Litoměřice
Datum konání seřadit↑ Akce seřadit Kategorie akce Místo seřadit
7. 11. 2019 Litoměřická skrytá gotika Přednášky Litoměřice
28. 11. 2019 Raně středověké Litoměřice a počátky institucionálního města Přednášky Litoměřice
3. 12. 2019 Komentovaná prohlídka výstavy „Město na dvou pahorcích. 800 let od počátku města Litoměřic" Komentované prohlídky Litoměřice
12. 12. 2019 Od hradu ke středověkému městu Přednášky Litoměřice
23. 1. 2020 Litoměřicko a elity raného středověku Přednášky Litoměřice
6. 2. 2020 Komentovaná prohlídka výstavy „Město na dvou pahorcích. 800 let od počátku města Litoměřic" Komentované prohlídky Litoměřice
20. 2. 2020 Proměna severozápadních Čech na prahu vrcholného středověku Přednášky Litoměřice
nahoru

Jak připojit akce Vašeho muzea/galerie do Kalendária?

Kalendárium akcí a výstav poskytuje řádným členům AMG možnost zveřejnit akce a výstavy svého muzea či galerie na webových stránkách AMG. Nevíte jak na to? Stačí vyplnit formulář a poslat jej na naši e-mailovou adresu.

Formulář akcí Kontaktujte nás