ČR / Karlovarský kraj / Karlovy Vary / Jáchymov / Královská mincovna v Jáchymově

Zaniklá sídla a jejich dědictví v proměnách kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století

Přednášky

Pořadatel: Královská mincovna v Jáchymově, Jáchymov
Datum konání: 17. 2. 2018
Druh akce: Přednášky
Web akce: http://www.kvmuz.cz
Popis: Akce začíná v 17:00 hodin. Zdeněk Kučera z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze představí vývoj samotného procesu zanikání sídel a promluví o dnešní podobě a významům lokalit zaniklých sídel. V 2. polovině 20. století se významně proměnil způsob života místních obyvatel, charakter osídlení, ráz a způsob využívání krajiny českého pohraničí. Součástí těchto změn byl i zánik více než 2 000 sídel. Jev natolik rozsáhlý, že jej lze, ve srovnání s jinými částmi Česka, považovat za, pro pohraničí, charakteristický. Role zanikání sídel v proměnách krajiny českého pohraničí a jejich interpretacích je mnohoznačná. Zaniklá sídla se stávají součástí procesu utváření místního dědictví a identit.
nahoru