ČR / Hlavní město Praha / Praha / Praha 1 / Národní galerie v Praze – Klášter sv. Anežky České – Sbírka starého umění

Historické technologie ve sbírkové praxi

Semináře

Pořadatel: Národní galerie v Praze – Klášter sv. Anežky České – Sbírka starého umění, Praha 1
Datum konání: 23. 10. 2018
Druh akce: Semináře
Web akce: http://www.ngprague.cz
Popis: Akce probíhá 10:00–16:00 hodin. Seminář, připravený specialisty z Národní galerie, se bude věnovat postupům dokumentace a metodám přírodovědných průzkumů děl středověkého malířství a sochařství ve sbírkové praxi. V rámci semináře budou diskutována mezioborová témata specialistů z řad uměnovědců a přírodovědců. Program vychází z odborného certifikovaného památkového postupu, který je uplatňován v rámci odborných činností v Národní galerii a který je jedním z výstupů projektu „Historické technologie a moderní metody průzkumu. Interpretační možnosti specializovaných metod průzkumu děl středověkého umění s využitím inovativních technologií“. Zájemci o účast na semináři mohou zasílat vyplněné přihlášky (viz přílohu) nejpozději do 12. 10. 2018 na e-mailovou adresu dagmar.jelinkova@ngprague.cz.
nahoru