ČR / Hlavní město Praha / Praha / Praha 1 / Židovské muzeum v Praze – Oddělení pro vzdělávání a kulturu

Plynové vozy a nacistická technologie konečného řešení

Přednášky

Pořadatel: Židovské muzeum v Praze – Oddělení pro vzdělávání a kulturu, Praha 1
Datum konání: 12. 2. 2019
Druh akce: Přednášky
Web akce: http://www.jewishmuseum.cz
Popis: Akce začíná v 18:00 hodin. Útok nacistického Německa na Sovětský svaz v červnu roku 1941 vedl k ovládnutí území s miliony židovských obyvatel. Ghetta po celém Polsku a v okupované střední a západní Evropě byla přeplněna. Nacisté mezitím po dvou letech ukončili hromadné zplynování německých pacientů v psychiatrických klinikách a zkušenosti z této akce se rozhodli využít v nové formě hromadného zabíjení za pomoci plynových vozů. Přednáška historika Vojtěch Kyncla z Historického ústavu AV ČR je součástí přednáškového cyklu k nové stálé expozici Cesty bez návratu. Deportace Židů z českých zemí 1939–1945 v areálu Pinkasovy synagogy. Vstupné: Volné.
nahoru