ČR / Hlavní město Praha / Praha / Praha 1 / Židovské muzeum v Praze – Oddělení pro vzdělávání a kulturu

Jak Tóra nahlíží na postižení

Přednášky

Pořadatel: Židovské muzeum v Praze – Oddělení pro vzdělávání a kulturu, Praha 1
Datum konání: 27. 2. 2019
Druh akce: Přednášky
Web akce: http://www.jewishmuseum.cz
Popis: Akce začíná v 18:00 hodin. Z kapitoly první knihy Genesis víme, že Bůh nahlížel na všechny bytosti jako na dobré. Jak si ale v tomto kontextu vysvětlit výskyt těžkých mentálních i fyzických postižení? Jsou i tato postižení součástí božího plánu se světem tak, jak je popisován v Tóře? A pokud ano, má být na tato postižení nahlíženo jako na požehnání nebo kletbu? Je možné i zde hledat boží záměr? V přednášce Yechiela Bar-Chaima, bývalého ředitele významné židovské humanitární organizace American Jewish Joint Distribution Committee (JOINT) pro oblast střední a jihovýchodní Evropy, uslyšíme úvahy o problematice různých postižení a jak je na ně nahlíženo v Tóře i skrze různé rabínské texty. Přednáška v angličtině s českým překladem. Vstupné: Volné.
nahoru