ČR / Jihomoravský kraj / Znojmo / Znojmo / Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace

XXXIX. přednáškový cyklus Jihomoravského muzea ve Znojmě – 2019

Přednášky

Pořadatel: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace, Znojmo
Začátek: 10. 1. 2019
Konec: 4. 4. 2019
Druh akce: Přednášky
Web akce: https://www.muzeumznojmo.cz/Vystavy-XXXIX.-p%C5%99edn%C3%A1%C5%A1kov%C3%BD-cyklus-Jihomoravsk%C3%A9ho-muzea-ve-Znojm%C4%9B_2019
Popis: Akce začínájí vždy od 19:00 hodin v Dolním sále Znojemské Besedy, Masarykovo náměstí 22, Znojmo. 10. 1. – PhDr. Jiří Kacetl (Jihomoravské muzeum ve Znojmě) – Historie tzv. staré nemocnice na Dolním předměstí Znojma; 17. 1. – Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR Brno) – Římané v pohybu. Když římské legie zaplavily území Germánů ve středním Podunají; 24. 1. – RNDr. Antonín Reiter, Ph.D. (Jihomoravské muzeum ve Znojmě) & Mgr. Zdeněk Mačát (Správa Národního parku Podyjí) – „Neznámé“ luhy na jižní Moravě?; 31. 1. – Mgr. Josef Černý (Gymnázium Dr. Karla Polesného ve Znojmě) – Změny ve vnímání Podyjí na základě textů cestovatelů v 19. století; 7. 2. – PhDr. Jan Kozdas (Znojmo) – Bývalý klášter premonstrátů v Louce u Znojma po roce 1945; 14. 2. – Mgr. Petr Eckl (Jihomoravské muzeum ve Znojmě) – Loucký opat Šebestián Freytag z Čepiroh (1533–1585) a město Znojmo; 21. 2. – Mgr. Martin Markel, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno) – Rozsekán na kusy aneb Cesta Martina Hansala z Dyjákovic do Afriky; 28. 2. – Mgr. Jiří Mačuda, Ph.D. (Jihomoravské muzeum ve Znojmě) – Obřadní kalendář starých Slovanů aneb krátký exkurz do slovanského bájesloví; 7. 3. – Mgr. Martin Kuča (Městské muzeum Moravský Krumlov) – Kamenné suroviny využívané v době kamenné na jihozápadní Moravě; 14. 3. – Mgr. Jaroslav Šmerda (Jihomoravské muzeum ve Znojmě) – Když jsou prachy v prachu; 21. 3. – Mgr. David Rožnovský, Ph.D. (Jihomoravské muzeum ve Znojmě) – Morava ve stínu Mykén; 28. 3. – Otto Bouda (Znojmo) – Domy znojemských katů; 4. 4. –Ing. Radomír Němec (Jihomoravské muzeum ve Znojmě) – Plané rostliny jako jídlo, koření i lék.
nahoru