ČR / Jihočeský kraj / České Budějovice / České Budějovice / Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Dlouhodobé edukační programy

Akce pro školy

Pořadatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice
Začátek: 1. 1. 2019
Konec: 31. 12. 2020
Druh akce: Akce pro školy
Web akce: http://www.muzeumcb.cz/vzdelavani/edukacni-oddeleni-jihoceskeho-muzea/
Popis: Programy je nutné objednat předem. „Město České Budějovice v proměnách času“ Program ke stálé expozici JčM „Příběh města Českých Budějovic“, která mapuje dějiny města a okolí od pravěku až do 20. století. Program doplňují praktické úkoly a pracovní listy. „Příběh mince“ Doprovodný edukační program výstavy Mincování v Českých Budějovicích s praktickými ukázkami ražby je vhodný pro žáky a studenty ZŠ a SŠ. Horniny a nerosty Odborný pracovník Jihočeského muzea seznámí žáky s příčinami a důsledky vnějších a vnitřních geologických jevů ve Vaší škole. Geologická exkurze „Na zemi a v podzemí“ V doprovodu odborného pracovníka navštívíte geologickou lokalitu, která bude vyhovovat Vašim požadavkům. Geologické sbírky v Jihočeském muzeu v doprovodu odborného pracovníka navštívíte depozitář s geologickou sbírkou. „Archeologické muzejní kufříky“ nabízí edukační programy: „Život v době kamenné – lovci a sběrači“; „Život v době kamenné – první zemědělci“; „Život v době bronzové – využití prvních kovů“; „Život v době železné – rozvoj řemesel“; „Život v době římské – neklidné sousedství“; „Život v době stěhování národů – Slované na našem území“; „Život v době románské – Čechy v době knížecí.“ Žáci a studenti mají jedinečnou možnost, seznámit se s daným obdobím pomocí kopií nástrojů, zbraní a oděvů charakterizujících příslušné období. Program doplňují praktické úkoly a pracovní listy. Pro nejmenší, tedy žáky mateřských škol, je určen edukační program s názvem „Život v pravěku“.V rámci tohoto programu si žáci udělají představu o tomto období a jeho každodennosti. Dozví se například, jak lidé bydleli, jaké vyráběli nástroje a co jedli.
nahoru