ČR / Olomoucký kraj / Jeseník / Jeseník / Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace

XIX. ročník svatováclavského setkání / Výtvarné umění Jesenicka a Jeseníků 20. století

Konference

Pořadatel: Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace, Jeseník
Začátek: 27. 9. 2019
Konec: 28. 9. 2019
Druh akce: Konference
Web akce: http://www.muzeum.jesenik.net
Popis: VMJ připravuje odborné sympozium k tématu „Výtvarné umění Jesenicka a Jeseníků 20. století”. Součástí je vydání sborníku odborných prací a výstava ve Vodní tvrzi. Akce se připravuje ve spolupráci se Státním okresním archívem Jeseník a Společností Vincenze Priessnitze. Sympozium se uskuteční v pátek 27. září 2019 od 9:00 hodin v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku – v Zimní zahradě Priessnitzova sanatoria.
nahoru