ČR / Hlavní město Praha / Praha / Praha 1 / Židovské muzeum v Praze – Oddělení pro vzdělávání a kulturu

Rodina Haurowitzových a její letní sídlo v Roztokách nad Vltavou

Přednášky

Pořadatel: Židovské muzeum v Praze – Oddělení pro vzdělávání a kulturu, Praha 1
Datum konání: 26. 3. 2019
Druh akce: Přednášky
Web akce: https://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/1405/
Popis: Akce začíná v 18:00 hodin. Roztoky coby nejstarší letovisko za hranicemi Prahy poskytly v 70. letech 19. století příležitost vznikající vrstvě židovských továrníků a obchodníků prezentovat nově získané postavení prostřednictvím letního bydlení na venkově. Druhá generace majitelů však byla tvrdě konfrontována s realitou života v podobě nacistické okupace i komunistické vlády. V židovských vilách se usadili příslušníci Říše a po osvobození ztratili přeživší majetek podruhé v důsledku nepřehledných a často protiprávních konfiskací nejen nemovitého majetku, ale i uměleckých předmětů a rodinných památek. Přednáška historičky Marcely Šášinkové ze Středočeského muzea v Roztokách u Prahy zachytí osudy členů rodiny Haurowitzovy, kteří v Roztokách pobývali téměř 70 let. Vstupné: Volné.
nahoru