ČR / Středočeský kraj / Rakovník / Rakovník / Muzeum T. G. M. Rakovník, příspěvková organizace

Jarní vzdělávací cyklus nejen pro generaci 3. věku

Přednášky

Pořadatel: Muzeum T. G. M. Rakovník, příspěvková organizace, Rakovník
Začátek: 13. 3. 2019
Konec: 9. 5. 2019
Druh akce: Přednášky
Web akce: http://www.muzeumtgm.cz/kulturni-program/kulturni-akce/
Popis: Akce probíhají od 17:00 hodin v Sále Dr. Spalové. 5 přednášek předních českých odborníků a vědců se zajímavou nabídkou vědeckých témat s regionálním i světovým přesahem. Letošní jarní cyklus se zaměří převážně na středověk v souvislosti s chystanou výstavou Výpravy za Vikingy, kde bude opět prezentován originál raně středověkého třmenu ze Zbečna ze sbírky Národního muzea. Předběžný program: 13. 3. 2019 Mgr. Jan Mařík, Ph.D.: Hradiště Libice ve světle archeologického výzkumu; 27. 3. 2019 MgA. Jiří Krejčí: Hra na historické nástroje – jedna z cest úcty k tradici; 10. 4. 2019 Mgr. Jiří Košta: Militaria cizí provenience v raně středověkých Čechách – symboly moci elit; 24. 4. 2019 PhDr. Jiří Militký, Ph.D.: Počátky a starší fáze keltského mincovnictví Čechách; 9. 5 .2019 Prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.: Středověký Most – specifika výzkumů středověkých měst – pozor, tato přednáška je výjimečně ve čtvrtek! Vyplněné přihlášky na celý cyklus odevzdávejte v pokladně rakovnického muzea nebo zasílejte na e-mail archeolog@muzeumtgm.cz do pátku 8. 3. 2019.
nahoru