ČR / Jihomoravský kraj / Brno – město / Brno / Technické muzeum v Brně

Český granát – Historie, identifikace, zpracování, restaurování

Konference

Pořadatel: Technické muzeum v Brně, Brno
Začátek: 14. 5. 2019
Konec: 15. 5. 2019
Druh akce: Konference
Web akce: https://mck.technicalmuseum.cz/akce/domaci-akce/cesky-granat-historie-identifikace-zpracovani-restaurovani/
Popis: Konference je obecně zaměřena na představení českého granátu jako výjimečného drahého kamene, který je spojen s českými zeměmi. Pozornost bude věnována širším souvislostem jeho zpracování a využívání, a to zejména jako klenotnické výzdoby v oblasti uměleckého řemesla. V návaznosti na to bude program konference rozdělen do dvou bloků: I.) historie a současnost těžby a zpracování českého granátu, možnosti jeho destruktivní a nedestruktivní identifikace, pravidla jeho značení, možné imitace českého granátu (sklo, kompozitní skla, jiné druhy granátu, pyropy z nečeských lokalit, jiné materiály), právní ochrana a certifikace českého granátu. II.) zastoupení českého granátu v muzejních sbírkách (archeologické nálezy, liturgické předměty, šperky, lidové kroje apod.), zásady péče o předměty zdobené drahými kameny a postupy restaurování.
nahoru