ČR / Hlavní město Praha / Praha / Praha 8 / Muzeum hlavního města Prahy – Expoziční budova

Pražské hravé Velikonoce – Velikonoce našich prababiček

Akce pro školy

Pořadatel: Muzeum hlavního města Prahy – Expoziční budova, Praha 8
Začátek: 2. 4. 2019
Konec: 17. 4. 2019
Druh akce: Akce pro školy
Web akce: http://www.muzeumprahy.cz/2618-prazske-hrave-velikonoce/
Popis: Akce se konají v termínech: 2. 4., 4. 4., 5. 4., 10. 4., 11. 4., 16. 4. a 17. 4. 2019. Věkové určení: 5–10 let. Hrajeme si s lidovými obyčeji velikonočního období, připomínáme si život dětí v minulosti. Program je zakončen půlhodinovou rukodělnou dílnou. Programy pro školy je možné objednat na emailu: lektori2@muzeumprahy.cz či na tel. čísle: +420 221 709 669 a budou věkově odstupňovány. Začátky jsou stanoveny jednotně na 9:15, 11:00 a 14:00 hodin. Trvají 90 minut. Cena všech programů je jednotná: 50 Kč na žáka, na každých 10 žáků je 1 pedagog zdarma.
nahoru