ČR / Olomoucký kraj / Jeseník / Jeseník / Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace

Zaniklá osada Hamberk (Kohout)

Exkurze

Pořadatel: Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace, Jeseník
Datum konání: 24. 8. 2019
Druh akce: Exkurze
Web akce: https://www.muzeumjesenik.cz/cz/
Popis: Odjezd z Jeseníku v 7:35 hodin, v 8:25 hodin příjezd do Javorníku, kde bude čekat pracovník VMJ. Odtud se společně vydáte k bývalé osadě. Odjezd zpět z Javorníku buď ve 12:30 hodin, nebo ve 14:22 hodin. Mezi městem Javorník a obci Bílý Potok se na nízkém, zato výrazném vršku nacházejí pozůstatky nejstarší ze zaniklých osad na Jesenicku – byla totiž pravděpodobně založena již ve 13 století. Hamberg za svou dlouhou historii zažil období rozkvětu i časy o poznání těžší, dokonce se stal svědkem jedné pozoruhodné tragédie tehdejší mladé republiky. Společná procházka s archeologem VMJ Mgr. Milanem Rychlým za tím, co bylo sice materiálně nenávratně zničeno, ale duchovně je stále zachováno. Vstupné: 30 Kč.
nahoru