ČR / Hlavní město Praha / Praha / Praha 7 / Národní technické muzeum

Diktatura v technice – Příběhy, osobnosti a instituce v kontextu politického, hospodářského a společenského vývoje Československa v letech 1939–1989

Konference

Pořadatel: Národní technické muzeum, Praha 7
Začátek: 12. 11. 2019
Konec: 13. 11. 2019
Druh akce: Konference
Web akce: http://www.ntm.cz/aktualita/12-1311-2019-konference-k-vystave-narodniho-technickeho-muzea-diktatura-v-technice
Popis: Vědecká konference, pořádaná Národním technickým muzeem ke stejnojmenné výstavě „Diktatura v technice“ si klade za cíl obohatit dosavadní zkoumání československých dějin let 1939–1989 o propojení politických dějin s otázkami technického vývoje a jeho širších společenských a hospodářských dopadů. Přihlášku a anotaci prosíme zašlete do 30. 9. 2019 na e-mail tomas.konecny@ntm.cz . O případném přijetí příspěvku budete vyrozuměni do 7. 10. 2019. Konferenční poplatek činí 100 Kč / penzisté 50 Kč / přednášející a studenti jsou od poplatku oproštěni.
nahoru