ČR / Plzeňský kraj / Plzeň – město / Plzeň / Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

Život na hranici existence. Osídlování horských oblastí ve středověku

Přednášky

Pořadatel: Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, Plzeň
Datum konání: 24. 9. 2019
Druh akce: Přednášky
Web akce: https://www.zcm.cz/pro-navstevniky-zcm/kalendar-akci/zivot-na-hranici-existence-osidlovani-horskych-oblasti-ve-stredoveku
Popis: Studium zaniklých středověkých vsí patří mezi atraktivní témata evropské medievistiky. Více než kdy jindy nás totiž právě dnes přitahuje nejen krizové vnímání některých historických epoch, ale také kolaps sociálněekonomických a ekologických systémů, který s procesem pustnutí obvykle spojujeme. Jedinečnou příležitost pro takové studium nabízí zaniklý Spindelbach na hřebeni Krušných hor, jemuž přednášku především věnujeme. Spindelbach je nejvýše položenou středověkou vsí, která je dnes české archeologii známa. Středověké osídlení zde dosáhlo klimatických mezí zemědělské produkce. Za jednu z hlavních příčin opuštění vsi ve 2. pol. 15. století proto považujeme zhoršení klimatických podmínek spojené s nástupem tzv. malé doby ledové. Pořádá: ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, Bärnau ve spolupráci se západočeským muzeem v Plzni. Přednáší: PhDr. Tomáš Klír, Ph.D. Začátek v 17:30 hodin. Vstupné zdarma.
nahoru